Hierarchia aktów prawnych w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3843
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hierarchia aktów prawnych w Polsce - strona 1 Hierarchia aktów prawnych w Polsce - strona 2 Hierarchia aktów prawnych w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Hierarchia aktów prawnych w Polsce
Konstytucja w 1997 roku po raz pierwszy uporządkowała akty prawne. Traktuje o tym cały III rozdział zatytułowany Źródła prawa . Mamy do czynienia po raz pierwszy z zespołem przepisów prawnych dotyczących źródeł prawa, czyli aktów prawnych wydawanych przez różne organy władzy publicznej, ujętych w sposób usystematyzowany, uporządkowany i zbudowany hierarchicznie. Podstawową ideą, wielokrotnie deklarowaną przez twórców konstytucji, było zamknięcie systemu prawa, czyli: wyczerpujące wymienienie w treści Konstytucji form, których mogą być tworzone normy prawa (konstytucyjne wymienienie aktów prawotwórczych)
wyraźne wskazanie podmiotów wyposażonych w kompetencje do wydawania określonego aktu prawnego
jasne określenie zakresu spraw, które mogą być unormowane poszczególnymi rodzajami aktów prawotwórczych
precyzyjne ustalenie stosunków między aktami prawotwórczymi
Nie do końca było na początku przesądzone, czy konstytucyjna regulacja problematyki źródeł prawa ma przybrać postać oddzielnego rozdziału Konstytucji. Inną koncepcją było uregulowanie źródeł ma zostać w powiązaniu z przepisami dotyczącymi struktury, kompetencji i trybu działania poszczególnych organów władzy publicznej, tak jak to było w dotychczasowych polskich konstytucjach i tak, jak teraz jest w niejednej zagranicznej ustawie zasadniczej. O tym, że przyjęto pierwszą koncepcję zdecydowało między innymi: dążenie do wyeksponowania roli prawa jako podstawowego regulatora stosunków między państwem a obywatelem
ranga ustanowionych w nim zasad
Taki sposób ukazania hierarchii aktów prawnych był najlepszy by jak najwyraźniej ukazać reguły nimi rządzące i wymogi, jakie się im stawia.
Rozdział III Konstytucji odnosi się do prawa jako formy prawotwórczej działalności organów państwa (tzw. Źródła prawa w znaczeniu formalnym), czyli aktów prawnych wydawanych przez uprawnione organy państwowe i umów jako formy kształtowania norm prawa międzynarodowego.
Poza zakresem zainteresowania ustrojodawcy pozostają: inne formy umów
kształtowanie się norm prawa zwyczajowego
precedens prawotwórczy
stosunek prawa pozytywnego do prawa naturalnego
Hierarchia aktów prawnych: Akty prawa powszechnie obowiązujące:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa
Umowy międzynarodowe
Rozporządzenie
Akty prawa miejscowego
Akty prawa wewnętrznego
Akty prawne spoza rozdziału III Konstytucji
Ad. 1.
Prawo powszechnie obowiązujące - takie, które wiąże wszystkich, zarówno podmioty państwowe (organy, instytucje, funkcjonariuszy itd.), jak również obywateli i wszystkie znajdujące się pod jurysdykcją RP osoby oraz podmioty prawne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz