Rozpiętość kierowania w administracji - strona 12

Administracja - Przepis prawa

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

organ władzy wykonawczej; Ministrowie kierujący określonymi działami administracji rządowej...

Nauka administracji

  • Administracja
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2702

kierujący określonymi działami administracji rządowej, oraz ministrów wypełniających zadania wyznaczone...

Odpowiedzi na pytania

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Zbigniew Chyba
  • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1393

.: hierarhiczność - liczba szczebli występujących w strukturze rozpiętość kierowania - liczba podwładnych...

Zarządzanie - struktury organizacyjne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Barbara Józefiak
  • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

; • rozpiętość kierowania, określającą Iiczbę pracowników, którymi efektywnie może kierować jeden przełożony...