Rozmieszczanie - strona 2

Zbrojenie kanalizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

rozmieszczania i lokalizacji, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych: tradycyjnych i nowych). Studzienki rewizyjne...

Rysunek techniczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Homa
 • Budownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

– - elementy graficzne naleŜy rozmieszczać w układzie rzędów lub kolumn. - rysunek główny, jeŜeli...

Bezpieczne mocowanie kontenerów na statkach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2702

. - Kontenery rozmieszczane w ilości 6 lub więcej warstw powinny być umieszczone w prowadnicach tworzących...

Połączenia śrubowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1442

znormalizowanych dostosowanych do ty­powych podkładek i nakrętek. Śruby o średnicy mniejszej niż 6 cm rozmieszcza...

Teoria rzeczywistego konfliktu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1260

Sposób, w jaki rozmieszczamy zasoby: teoria rzeczywistego konfliktu. Jednym z najbardziej...

Formowanie próżniowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

płytą, a gniazdem formy. Jako elementy pomocnicze przy rozmieszczaniu płyty w gnieździe formy służą...