rysunek techniczny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rysunek techniczny - omówienie - strona 1 rysunek techniczny - omówienie - strona 2 rysunek techniczny - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RYSUNEK TECHNICZNY
•część rysunkowa
•część tekstowa
•tabliczka tytułowa
Część rysunkowa –
- elementy graficzne naleŜy
rozmieszczać w układzie rzędów
lub kolumn.
- rysunek główny, jeŜeli taki
występuje, powinien znaleźć się
w lewym górnym rogu arkusza
lub grupy rysunków.
- rozmieszczając rysunki, naleŜy
starać się, aby nie kolidowały z
miejscami zagięć arkusza do
formatu A4.
Część tekstowa - moŜe zawierać:
- objaśnienia,
- instrukcje,
- schematyczny rysunek widoczny
po złoŜeniu arkusza,
- tabliczkę zmian (rewizji) rysunku,
- powołania na rysunki
uzupełniające i inne dokumenty.
Objaśnienia – podają informację potrzebne do prawidłowego odczytania rysunku,
np. objaśnienia specjalnych symboli, określenia, skróty, jednostki wymiarowe.
Instrukcje – informacje uzupełniające do zamieszczenia w części rysunkowej.
Tabliczka zmian – podawane są wszystkie zmiany, poprawki i uzupełnienia, począwszy
od pierwszej edycji rysunku, a takŜe kaŜdy inny czynnik, który moŜe mieć wpływ na
aktualność i zastosowanie rysunku.
Tabliczka tytułowa – prawy dolny róg arkusza; długość 10 – 17cm.
- nazwa prawnego właściciela rysunku (firma, spółka, przedsiębiorstwo itp.),
- tytuł projektu (nazwa obiektu, adres inwestora),
- tytuł rysunku określający rodzaj oraz nazwę elementu lub elementów
przedstawianych na rysunku,
- kolejny numer rysunku w projekcie,
- podziałkę (skalę), w jakiej rysunek został wykonany,
- jednostkę długości, jeŜeli jest inna niŜ milimetr,
- nazwisko i podpisy autora projektu, wykonawcy rysunku i kierownika pracowni,
- datę ukończenia, datę jego sprawdzenia i podpis sprawdzającego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz