Pytania i odpowiedzi na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na zaliczenie - strona 1 Pytania i odpowiedzi na zaliczenie - strona 2 Pytania i odpowiedzi na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

Joanna Tuleja. Notatka składa się z 4 stron.
Format arkusza a4 w rysunku technicznym ma wymiar 210 x 297 mm Minimalna wysokość cyfr i liter na rysunkach technicznych maszynowych jest następująca ???? dobrze? Do wykonywania rysunków technicznych maszynowych służą następujące rodzaje linii(wymienić i narysować) Do wykonywania rysunków technicznych maszynowych słu_a nastepujace rodzaje linii: − linia ciagła, − linia kreskowa, − linia punktowa, − linia falista. Linia gruba ciągła i cienka ciągła są stosowane w rysunku maszynowym do narysowania Linia ciągła gruba - widoczne krawędzie i wyraźne zarysy przedmiotów w widokach i przekrojach, - linie obramowania arkusza, - zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej, - krótkie kreski oznaczające końce płaszczyzny przekroju Linia ciągła cienka - linie wymiarowe - pomocnicze linie wymiarowe, - kreskowanie przekrojów. Elementy w rysunku technicznym maszynowym rysuje się w podziałce powi ę kszaj ą ce: 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1 naturalna: 1:1 zmniejszaj ą ce: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 Rzutowanie prostokątne metodą europejską polega na rzutowanie prostokątne metodą europejską polega na wyznaczaniu rzutów prostokątnych przedmiotów na wzajemnie prostopadłych rzutniach przy założeniu że przedmiot rzutowany znajduje się między obserwatorem i rzutnią. Ogólne zasady wymiarowania są następujące Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotycza: − linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych, − strzałek wymiarowych, − liczb wymiarowych, − znaków wymiarowych. Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe Linie wymiarowe rysuje sie linia ciagła cienka równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm, zakonczone sa grotami dotykającymi ostrzem krawedzi przedmiotu, pomocniczych linii wymiarowych lub osi symetrii. Linie wymiarowe nie moga sie przecinac. Pomocnicze linie wymiarowe sa to linie ciagłe cienkie, bedace przedłużeniami linii rysunku. Rysuje się je prostopadle do mierzonego odcinka. Strzałki wymiarowe Długosc grota powinna wynosic 6-8 grubosci linii zarysu przedmiotu, lecz nie mniej niż 2,5 mm. Groty powinny byc zaczernione. Długosc grotów powinna być jednakowa dla wszystkich wymiarów na rysunku. Przy podawaniu małych wymiarów groty można umieszcza

(…)

… z uwzględnieniem wszystkich wymaganych przekrojów i detali. Element na rysunku wykonawczym musi być zwymiarowany w możliwie najpełniejszy sposób. Jeśli tylko jest to potrzebne, podaje się na rysunku wykonawczym informacje na temat tolerancji, sposobu wykańczania powierzchni i obróbki cieplnej elementu. Na rysunku podaje się także informację o materiale, z którego ma być wykonany oraz przybliżoną masę i moment
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz