Rysunek techniczny - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 3094
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rysunek techniczny - pytania i odpowiedzi - strona 1 Rysunek techniczny - pytania i odpowiedzi - strona 2 Rysunek techniczny - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Joanna Tuleja. Notatka składa się z 8 stron.
Format arkusza a4 w rysunku technicznym ma wymiar -210 x 297 mm Minimalna wysokość cyfr i liter na rysunkach technicznych maszynowych jest następująca -Minimalna wysokość cyfr i liter wynosi 3,5mm na formacie A4 i 5 mm na formatach wszystkich. Do wykonywania rysunków technicznych maszynowych służą następujące rodzaje linii(wymienić i narysować) Do wykonywania rysunków technicznych maszynowych służą następujące rodzaje linii: − linia punktowa, . − linia ciągła, − linia kreskowa, -linia falista Linia gruba ciągła i cienka ciągła są stosowane w rysunku maszynowym do narysowania Linia ciągła gruba - widoczne krawędzie i wyraźne zarysy przedmiotów w widokach i przekrojach, - zarys kładów przesuniętych -krótkie kreski oznaczające końce śladów płaszczyzn przekrojów i miejsc załamania tych płaszczyzn. Linia ciągła cienka -linie wymiarowe -pomocnicze linie wymiarowe -linie pomocnicze inne -kreskowanie przekrojów -zarys y kładów miejscowych -zarys a rdzeni gwintów, linii den rowków w wałkach. Elementy w rysunku technicznym maszynowym rysuje się w podziałce: powi ę kszaj ą ce : 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1 naturalna : 1:1 zmniejszaj ą ce : 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000,1:2000,1:5000,1:10.000 Rzutowanie prostokątne metodą europejską polega na rzutowanie prostokątne metodą europejską polega na wyznaczaniu rzutów prostokątnych przedmiotów na wzajemnie prostopadłych rzutniach przy założeniu że przedmiot rzutowany znajduje się między obserwatorem i rzutnią. 7.Ogólne zasady wymiarowania są następujące Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotyczą: − linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych, − strzałek wymiarowych, − liczb wymiarowych, − znaków wymiarowych. Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe Linie wymiarowe rysuje się linia ciągła cienka równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm, zakończone są grotami dotykającymi ostrzem krawędzi przedmiotu, pomocniczych linii wymiarowych lub osi symetrii. Linie wymiarowe nie mogą się przecinać. Pomocnicze linie wymiarowe są to linie ciągłe

(…)

… z lewej strony i długość(l )spoiny wpisywana z prawej strony znaku. aVl
18.Polaczenia rozłączne, Pol nierozłączne - Połączenia nierozłączne: -połączenia nitowe
-połączenia spawane
-połączenia zgrzewane i lutowane
-połączenia klejone
-połączenia zszywane
Połączenia rozłączne:
-połączenia gwintowe
-połączenia kołkowe i sworzniowe
-połączenia wielowypustowe i wielokarbowe
-połączenia rurowe
19.Połączenia…
…, żeby jak najwięcej z nich można było odczyta
patrząc na rysunek od dołu lub od prawej strony.
15.Dowolnie wybrany element narysować jako pół widok-półprzekrój 16.polaczenia spawane przede wszystkim 2 rodzaje uproszczeń 1 i 2 stopnia równe rysowanie:
Połączenia spawane można przedstawi w sposób uproszczony. W uproszczeniu w przekroju poprzecznym połączenia spawanego zarys spoiny rysuje się linią ciągłą grubą., zaś…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz