Rozliczenia pieniężne - strona 18

Test1 A i B

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku 5. NBP: a. ustala coroczne założenia...

Operacje rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

centralnego należy: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa...

Opracowanie zagadnień z ekonomii 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

i mechanizmów w celu zapewnienia płynności rozliczeń pieniężnych w gospodarce. Zgodnie z ustawą o NBP...

Egzekucja z rachunków bankowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jest to wierzytelność pieniężna...

Wykład - Operacje depozytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jest to umowa nazwana...

Prawo bankowe - Zezwolenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

i potwierdzanie akredytyw, 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń...