Rozliczenia międzyokresowe - strona 49

Kontrola kosztów - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Rozliczenia międzyokresowe kosztów Koszty fazy sprzedaży Koszty ogólne zarządu Koszty wytwarzania produktów...

Analiza finansowa - wskaźniki

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Analiza finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 8848

- zapasy oraz czynne rozliczenia międzyokresowe w części dotyczącej wydatków lub zużycia składników...

Analiza finansowa-notatki

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

długoterminowe - powyżej roku np. kredyty, pożyczki rozliczenia międzyokresowe rezerwy kapitał rezerwowy...

Analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Antoni Goryl
  • Ekonometria
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3325

Jeżeli procesem poznania w drodze analizy są zjawiska i procesy gospodarcze mówimy o analizie ekonomicznej. Pojęcie: Występują trzy rozumienia pojęcia ANALIZA EKONOMICZNA:1)To zespół czynności (proces), których celem jest badanie zjawisk i procesów gospodarczych poprzez wyodrębnienie w nich element...

Biznesplan - Podniebne loty

Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

Biznesplan składa się z takich rozdziałów jak: 1. Streszczenie 1.1. Struktura biznesplanu 1.2. Opis programu działania 1.3. Misja firmy 1.4. Cel sporządzenia programu i cele przedsięwzięcia 2. Dane dotyczące przedsiębiorstwa (profil i zakres działania Spółki) 2.1. Dane Spółki ...