Rozkład wykładniczy zmiennej losowej - strona 11

Rozklad gaussa i poissona

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

by zmienna losowa x przyjęła dowolną wartość wynosi jeden.Funkcję Gaussa opisującą rozkład nazywa...

Model regresji liniowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

liniowej Warunkowe rozkłady zmiennej losowej Y są normalne: Y dla X=x ma rozkład B SFORMUŁOWANIE...

Wartość oczekiwana - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

. Średnia z próby jest w tym przypadku zmienną losową i jako taka ma własny rozkład, a ten z kolei ma własną...

Pojecia-Ekometria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1512

są zmiennymi nielosowymi - składnik losowy ma rozkład normalny o wartości oczekiwanej 0 i wariancji stałej...

Rozkład zmiennych losowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

, określamy mianem jej rozkładu prawdopodobieństwa. ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ SKOKOWEJ Założenia: zmienna...

Zmienne losowe typu ciągłego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

z b g(x)dx. P (a < X < b) = a Rozkład jednostajny na odcinku [0, 1] Przykładem zmiennej losowej typu...

przepływ zgłoszeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

są zmiennymi losowymi o rozkładzie wykładniczym Wyznaczenie prawdopodobieństw Px  – intensywność zgłoszeń...

Hipotezy statystyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 987

rozkładu hipotezy złożone hipotezy nieparametryczne (zmienna losowa x ma rozkład normalny czy wykładniczy...