Rozkład wykładniczy własności - strona 13

Szeregi czasowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

wystarczy kilka podstawowych modeli szeregów czasowych. Najpierw pokażemy, jak uzyskać własność...

Prawdopodobieństwo - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

: Rozkład prawdopodobieństwa: P(X=xi)=pi Dystrybuanta: F(X)=P(X

Ekonometria - rozkład reszt

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

Rys. 1.7. Rozkład reszt Rys. 1.8. Zgodność rozkładu reszt z rozkładem normalnym Najprostszą...

Estymatory nieobciazone

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

parametrów tego rozkładu są: = i = . Estymatory MNK mają własność niezmienni-czości : Jeśli jest estymatorem...

Schemat Gaussa-Markowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2954

ma rozkład normalny o wartości oczekiwanej i wariancji danej formułami: Wymienione cztery własności, wraz...

Ćwiczenia z analizy wielowymiarowej 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924

symulacyjnie moc testu Shapiro-Wilka wobec następujący alternatyw: rozkład wykładniczy (średnia = 1, 5, 50, 100...

Wykład - statystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Zarębski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

i korzysta z twierdzenia o dodawaniu dla rozkładu gamma). Własności rozkładu chi kwadrat: 1. E(χn2)=n; D2(χn2...