Roboczogodzina - strona 13

Encyklopedia rachunkowości - B

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

B   BADANIE DOKUMENTÓW Dokonywane przez biegłego rewidenta obejmuje przede wszystkim dowody księgowe. W praktyce jest niemożliwe badanie wszystkich dokumentów i przeprowadzane jest ono jedynie w przypadkach niewielkiej ich liczby. Badanie większości pozycji sprawozdań finansowych wykonywane jest na...

Gospodarowanie i rzadkość

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1358

, miesiąc roboczy, dzień roboczy, roboczogodzina ) Efektywność (produktywność) pracy. Pomimo, że całkowita...

Ekonomia budownictwa 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

indywidualnej powinny uwzględniać w przypadku: 1) robocizny — ilości roboczogodzin dotyczące...

Rachunkowość finansowa a rachunkowośc zarządcza - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

  1  1.1 Zarys  historii  rachunkowo ś ci  Powstanie  i  rozwój  rachunkowości  związane  jest  z  okresem  upowszechnienia  gospodarki  towarowo-pienięŜnej.  Potrzeba  wspomagania  pamięci  ludzkiej  za  pomocą  róŜnych  notatek  i zapisów  przyczyniła  się  do  powstania  zaczątków  stopniowo  ro...

Biznes plan - RTV

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1456

personalne zleceniodawcy: imię, nazwisko, adres telefon, - zastosowane materiały, - ilość roboczogodzin...

Finanse-Budżet państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2128

, roboczogodzin), który pozostaje do dyspozycji osoby albo organizacji. Ilość określonego zasobu przeznaczona...

Ekonomika gospodarki żywnościowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomika
Pobrań: 742
Wyświetleń: 7028

zatrudnienie(dniówki, roboczogodziny). Koszty nakładów pracy osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnoletnich...