Rośliny wyższe - strona 9

Fotosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1876

fotosyntetyczny (rośliny wyższe, glony, bakterie fotosyntetyzujące) w serii reakcji uzależnionych od światła...

Analiza lądowa gleb i roślin

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

nadziemne części u roślin wyższych). Tak przygotowany materiał suszy się do stałej masy,początkowo...

Faza ciemna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

rybulozo 1,5-bisfosforanowa (RUBISCO) Rubisco roślin wyższych skłąda się z 8 podjednostek dużych (L, 56 kDa...

Biologia roślinna - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

odpowiadający za daleki transport w roślinach wyższych składa się z dwóch oddzielnych elementów: naczyń...

Biologia komórki roślinnej - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2590

mikrofibrylle w różnych kierunkach (bo poszczególne warstwy ściany są ułożone w różnych kierunkach). U roślin...

Biologia komórki roślinnej - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1680

). Przy użyciu metody mrożeniowej można ukazać również budowę syntaz celulozowych. U roślin wyższych syntazy...

Rolnicza przydatność gleb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

i plonowaniu roślin, przejawiający się w zdolności gleby do przekazywania bytującym roślinom wyższym składników...