Rośliny wyższe - strona 9

Fotosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1729

fotosyntetyczny (rośliny wyższe, glony, bakterie fotosyntetyzujące) w serii reakcji uzależnionych od światła...

Analiza lądowa gleb i roślin

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

nadziemne części u roślin wyższych). Tak przygotowany materiał suszy się do stałej masy,początkowo...

Faza ciemna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

rybulozo 1,5-bisfosforanowa (RUBISCO) Rubisco roślin wyższych skłąda się z 8 podjednostek dużych (L, 56 kDa...

Biologia roślinna - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

odpowiadający za daleki transport w roślinach wyższych składa się z dwóch oddzielnych elementów: naczyń...

Biologia komórki roślinnej - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2226

mikrofibrylle w różnych kierunkach (bo poszczególne warstwy ściany są ułożone w różnych kierunkach). U roślin...

Biologia komórki roślinnej - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1505

). Przy użyciu metody mrożeniowej można ukazać również budowę syntaz celulozowych. U roślin wyższych syntazy...

Rolnicza przydatność gleb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

i plonowaniu roślin, przejawiający się w zdolności gleby do przekazywania bytującym roślinom wyższym składników...