Rezystancja izolacji

Kontrola stanu izolacji - omówienie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr in_. Bogus_aw W_grzyn
  • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

28958Ω = 28,958kΩ 13447Ω = 13,447kΩ 5 Najmniejsze dopuszczalne rezystancje izolacji: Zazwyczaj wartości...

Silnik indukcyjny trzy fazowy

  • Politechnika Warszawska
  • mgr inż. Mirosław Urbański
  • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

In b) Wyznaczanie rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji silnika...