Bezpieczeństwo użytkowania - pytania z zaliczenia laboratorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo użytkowania - pytania z zaliczenia laboratorium  - strona 1

Fragment notatki:

Ćw.1 różnicowe.
Wył. róż. działanie - łącznik samoczynny wyposażony w człony: pomiarowy i wyzwalający, wywołujące działania (wyłączenie) w przypadku wystąpienia prądów różnicowych większych od znamionowego prądu wyzwalającego In. W warunkach pracy normalnej suma geometryczna prądów przepływających przewodami fazowymi i neutralnymi jest równa zeru, a więc: iL1 + iL2 + iL3 + iN = 0. Przy jednakowej liczbie zwojów przypadających na każdy przewód fazowy oraz neutralny oznacza to, że w rdzeniu magnetycznym przekładnika sumującego nie występuje żaden strumień magnetyczny ( = 0). Jeżeli w zasilanym obwodzie wystąpi uszkodzenie izolacji wywołujące przepływ prądu przewodem PE lub do ziemi, to stan równowagi zostanie zakłócony i w obwodzie magnetycznym pojawi się strumień indukujący napięcie w obwodzie przekaźnika różnicowoprądowego. Jeśli prąd I przekroczy wartość prądu pobudzenia przekaźnika, to następuje jego zadziałanie wywołujące wyłączenie wyłącznika.
Wył. róż. bud. -
1 - przekładnik sumujący, 2 - przekaźnik różnicowoprądowy, 3 - zamek wyłącznika, Rd - rezystor ograniczający, PK- przycisk kontrolny, K- urządzenie chronione
Wył. róż. rodzaje: Wyłączniki różnicowoprądowe są budowane na różne wartości znamionowego prądu wyzwalającego: 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA. Wyłączniki o prądzie wyzwalającym 10 i 30 mA określa się jako wysokoczułe, natomiast o prądzie większym jako niskoczułe. Wyłączniki o znamionowym prądzie różnicowym 500 mA i większym nie są w zasadzie przeznaczone do stosowania jako zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Mogą natomiast stanowić dobre zabezpieczenie przed wybuchem pożaru powodowanym wadami instalacji wywołującymi przepływ prądów upływowych doziemnych. Wyłączniki różnicowoprądowe działające pod wpływem prądów różnicowych sinusoidalnych określa się jako wyłączniki typu AC.
Wytworzyło to zapotrzebowanie na wyłączniki ochronne reagujące na przepływ prądu różnicowego przemiennego oraz stałego pulsującego. Konstrukcje takie, określane jako wyłączniki typu A, pojawiły się na początku lat osiemdziesiątych.
wyłączniki typu B, działające pod wpływem przepływu prądów różnicowych sinusoidalnych, pulsujących oraz prądów stałych, o prądzie znamionowym do 63 A i znamionowym prądzie różnicowym 30 i 300 mA. W budowie tego aparatu wykorzystano zwykły wyłącznik różnicowoprądowy o działaniu bezpośrednim, reagujący na prądy sinusoidalne i pulsujące, oraz zastosowano dodatkowy człon reagujący na przepływ prądów wyprostowanych.
Wył. róż. badanie - Prąd różnicowy wyzwalający urządzenia różnicowoprądowego wyznacza się przez zmianę rezystancji ograniczającej Rp od wartości bardzo dużej, przy której urządzenie nie działa, do takiej, przy której prąd różnicowy osiąga wartość prądu wyzwalającego

(…)

… oraz użytkowników urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorod­nych uszkodzeń urządzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi następowało:
ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka lub zwierzęcia do wartości nie większych niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania polega na:
uniemożliwieniu dotknięcia części czynnych pozostających pod napięciem w warunkach normalnej pracy,
zastosowaniu bardzo niskich napięć, które nie wywołują przepływu prądów rażeniowych zagrażających zdrowiu i życiu, nawet przy bezpośrednim dotknięciu części czynnych przez człowieka…
… - Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z wymaganiami norm oraz przepisów z uwzględnieniem różnorodnych wymagań technicznych i innych uwarunkowań wynikających z:
przeznaczenia obiektu (pomieszczenia: mieszkalne, ogólnego przeznaczenia, warsztatowe, przemysłowe lub inne),
technologii budowy lub przebudowy obiektu oraz rodzaju i właściwości zastosowanych materiałów…
… ujemny zasilacza (na pozostałe dwie fazy prąd stały do­staje się przez uzwojenia prądnicy lub transformatora). Przy założeniu, że rezy­stancje uzwojeń oraz linii są pomijalne w stosunku do rezystancji izolacji, rezy­stancja zastępcza obwodu jest równa izolacji Riz , a prąd zasilacza Izasjest zgodnie z prawem Ohma
Ćw. 4 Sygnalizacja alarmowa - Wymagania stawiane przez przepisy Polskiego Rejestru Statków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz