Restrykcja - strona 41

Elipsoida obrotowa i inne zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1743

PRZEDYSKUTUJ ZBIÓR PARAMETRÓW JEDNOZNACZNIE OKREŚLAJĄCYCH KSZTAŁT I ROZMIARY ELIPSOIDY OBROTOWEJ. Elipsoida obrotowa spłaszczona jest następną po geoidzie powierzchnią odniesienia przybliżającą kształt Ziemi. Elipsoida jest powierzchnią, która m...

Konstytucja III RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

znajdzie się pod tym względem prawo polskie, które nakłada na właściciela daleko idące restrykcje związane...

200 zagadnień o Uni Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi unię celną. - wyeliminowanie wszelkich przeszkód taryfowych (ceł) w przepływie towarów między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne ś...

Statystyka-praca zaliczeniowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 672
Wyświetleń: 10213

zatrudnienia było wprowadzenie kompromisu dotyczącego zmniejszenia restrykcji związanych z rozwiązywaniem...

Ekonomia

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 7490

Dokładne omówione zagadnienia są następujące. Ekonomia a gospodarka, podział ekonomii: mikroekonomia i makroekonomia, podejście normatywne i pozytywne w ekonomii, problem wyboru ekonomicznego: konsumpcja, inwestycja, rynek, podział rynku: Rynek towarów, Rynek pracy, Rynek usług, Rynek pieniądza, hi...

Credit-rating

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1995

większość państw, nie tylko wysoko rozwiniętych. Zwykle dolączaja one restrykcję inwestowania środków...

Ekonomika - komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1568

wzrost aspiracji pracowników pojawienie się restrykcji i ograniczeń w handlu międzynarodowym konsekwencje...