Charakterystyka zjawiska uzależnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka zjawiska uzależnień - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: ogólne ujęcie problemu uzależnień, pojęcie narkomanii, cechy uzależnień, charakterystyka wybranych środków odurzających, przyczyny uzależnień i skutki uzależnień.

Charakterystyka zjawiska uzależnień
SPIS TREŚCI
WSTĘP
Ogrom informacji, z którymi spotykamy się we współczesnych czasach po­trafi przytłoczyć niejednego naukowca, a co dopiero ucznia czy studenta. Pow­stające nowe dziedziny wiedzy jak na przykład cybernetyka czy elektronika, niemal natychmiast stają się zaczątkiem innych gałęzi nauki, takich jak: biofi­zyka, biocybernetyka, ergonomia, biologia molekularna. Powodzenie w jed­nej dziedzinie powoduje postęp w innej. Rozwój kosmonautyki na przykład popycha naprzód medycynę kosmiczną, a nawet o dziwo psychologię. Wszyst­ko to pociąga za sobą niewyobrażalny jeszcze niedawno wzrost informacji. Już w latach siedemdziesiątych oceniano, że średnio co dziesięć lat podwaja się liczba naukowców oraz ilość publikacji naukowych. Dziś wielkości te należa­łoby zwielokrotnić.
Nauka pozwala człowiekowi odkrywać prawa rządzące przyrodą, znajdo­wać i wykorzystywać nowe źródła energii, nowe materiały itp. Umożliwia prze­widywać konsekwencje podejmowanych decyzji, tak w skali mikro jak i ma­kro. Kontynuować badania innych przerwane w okresach przeszłych na sku­tek niedostatecznej wówczas wiedzy. Można wprawdzie każde zadanie rozpoczynać od nowa, ale po co?
Czy człowiek pragnący osiągnąć określo­ny cel musi sam zaczynać od zera? Czy nie lepiej sięgnąć po doświadczenia innych? Tylko małe dziecko dotyka gorącego żelazka, nieświadome bolesnych tego skutków. Dzieje się tak dlatego, że dziecko może zdobywać wiedzę tyl­ko od swoich najbliższych, albo przez własne doświadczenie. Możliwości znacznie się rozszerzą kiedy posiądzie umiejętności czytania i pisania oraz wprawę w korzystaniu z określonej li­teratury czy komputera. Może wtedy przynajmniej starać się unikać błędnych kroków, a nawet porażek.
Ale oprócz wiedzy bardzo przydatna jest człowiekowi wyobraźnia. Pozwala ona przewidywać konsekwencje naszego działania. Niestety, czy tego chcemy czy nie. wyobraźnia kształtuje się do 23-24 roku życia. Do tego czasu, jeśli nic będziemy kierowali się wiedzą innych, możemy spowodować wiele, czysto nieodwracalnych sytuacji. Przecież nikt nic chce zginąć w wypadku drogowym wsiadając za kierownice samochodu, ale wielu młodych kierowców gi­nie. Wydaje im się, że odizolowani od otoczenia mocną karoserią pojazdu są bezpieczni, a moc ukryta pod maską pojazdu daje im bezgraniczne poczucie siły. Nie starcza im po prostu wyobraźni. Giną sami, zabijają innych.

(…)

… następująca po „haju” -głęboka. Uzależnienie fizyczne i psychiczne rozwija się u zażywającego kokainę nastolatka przeważnie w ciągu około 16 miesięcy. W okresie ostatnich 10 lat potroiła się liczba ofiar tego narkotyku. Powodem śmierci może być ustanie oddychania, gdy mózg przestaje podtrzymywać działanie autonomicznego układu nerwowego; wylew krwi do mózgu, gdy szybko wzrastające ciśnienie krwi rozrywa…
… przekazywanych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że statystyczna osoba uzależnio­na w czasie „narkomańskiego żywota" potrafi wciągnąć do nałogu od 5 do l0 lu­dzi z najbliższego sąsiedztwa. Nawet ten, który jest na dnie nałogu nie chce żyć samotnie. Nie może jednak liczyć na oto­czenie, dla którego w późnych fazach uzależnienia staje się odrażający. Bardzo często odwraca się od niego nawet naj­bliższa…
… klejach modelarskich; halucynogeny, jak konopie indyjskie, czyli kannabis;
środki pobudzające, czyli psychoanaleptyki; w tej grupie znajdują się używki, takie jak kawa, herbata i tytoń, ale również amfetami­na i jej pochodne, sprzedawane wy­łącznie z przepisu lekarza; środki nasenne, jak barbiturany, zbyt często spotykane w domowych apteczkach (Sillamy, 1994).
Narkomanem, według Światowej Organizacji Zdrowia, jest osoba posiadająca następujące cechy:
przymus przyjmowania środka,
stałą tendencję do zwiększania dawki,
uzależnienie psychiczne, a niekiedy i fizyczne,
szkodliwość skutków przyjmowania narkotyków dla jednostki i społeczeństwa.
Klasyfikując osobę do grupy ludzi uzależnionych należy wyeliminować wszystkich podszywających się. Człowiek, który nie jest narkomanem, a za takiego został uznany…
…, a ci którzy sięgają po nią bardzo często, stwierdzają u siebie próchnicę zębów z powodu utraty zębiny (Wilmes, 2002).
Amfetamina pozostaje w bliskim związku strukturalnym z dwoma podstawowymi przekaźnikami chemicznymi mózgu: noradrenaliną i dopaminą .Efekty farmakologiczne są bardzo podobne do tych, jakie wywołuje kokaina. Jedyną ważną różnicą w sensie praktycznym, jest jej znacznie dłuższy czas działania…
… naczynia krwionośne; konwulsje; lub migotanie przedsionków, które prowadzi do zatrzymania akcji serca. Ponadto, regularne używanie kokainy może poważnie zdezorganizować procesy psychiczne, powodując takie reakcje psychotyczne, jak halucynacje, paranoja i gwałtowne zachowania. W przeciwieństwie do alkoholu i marihuany, które zmniejszają energię i motywację, kokaina doskonale odpowiada etosowi sukcesu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz