syntetyczne środki odurzające - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
syntetyczne środki odurzające - omówienie - strona 1 syntetyczne środki odurzające - omówienie - strona 2 syntetyczne środki odurzające - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SYNTETYCZNE ŚRODKI ODURZAJĄCE Wśród środków odurzających i psychotropowych najliczniejszą grupę stanowią substancje syntetyczne. Narkotyki syntetyczne to takie, które zostały wyprodukowane w laboratorium (najczęściej nielegalnym) z syntetycznych prekursorów. Ich stale rosnąca popularność
rozpoczęła się w latach 80. XX wieku; w porównaniu z narkotykami naturalnymi są więc substancjami nowymi. Istnieją dwie podstawowe przyczyny ich popularności
Pierwsza to duża różnorodność tego typu narkotyków, z których większość, mimo, że ma działanie psychotropowe, nie jest prawnie kontrolowana. Druga to łatwość produkcji narkotyków syntetycznych. Większość z nich można otrzymać prostymi metodami, w niewielkich laboratoriach, a nawet w warunkach domowych.
Uzależnienie, czyli toksykomania ujmowana jest najczęściej jako przyjmowanie substancji chemicznych (syntetycznych lub naturalnych, mających szkodliwy wpływ na organizm i psychikę jednostki), wskazujące patologiczny charakter przyzwyczajenia do przyjmowania określonego środka. Należy tutaj zwrócić uwagę na dwa rodzaje tych środków tzn. środki odurzające i środki uzależniające. Te pierwsze to środki, które wywołują stan odurzenia i mogą spowodować ujemne skutki dla fizycznego lub psychicznego zdrowia ludzkiego, w definicji środków uzależniających akcentuje się zdolność potencjalnego wywoływania u pewnych osób stanu psychicznego, określanego jako uzależnienie psychiczne. Substancje, które nazywamy narkotykami można podzielić według następujących kryteriów:
Materiału, z którego powstał narkotyk narkotyki naturalne (opium, morfina, kodeina) narkotyki półsyntetyczne (heroina) narkotyki syntetyczne (metadon) Rodzaju powodowanego uzależnienia uzależnienie psychiczne - narastającą potrzebę psychicznego przyjęcia narkotyku, którego odstawienie, może wywołać objawy złego samopoczucia oraz stany lękowe. Towarzyszyć temu może tzw. zjawisko tolerancji (odporność na dany środek w wyniku czego, dla uzyskania pożądanego efektu zachodzi konieczność zwiększania dawek przyjmowanego narkotyku).  uzależnienie fizyczne - rodzaj uzależnienia powodowanego przez opiaty, barbiturany, pociągającego za sobą objawy łaknienia gdy zaprzestanie się przyjmowania danej substancji,
oba rodzaje uzależnień
Uzależnienie społeczne- dotyczy młodzieżowych grup subkulturowych (wspólne używanie środków odurzających) , silne uzależnienie jednostki od grupy, respektowanie panujących w niej norm, systemu wartości, obyczajów, Biorąc pod uwagę kryterium efektów farmakologicznych można wyróżnić narkotyki działające:

(…)

… stopniu lub wcale. Do narkotyków twardych najczęściej zalicza się kokainę,amfetamina, i opioidy jak heroina i morfina, do miękkich najczęściej marihuanę, haszysz i LSD.
Pojawiają się nowe „ciekawsze” sposoby wprowadzania się w stan odurzenia: grzyby halucynogenne pod różnymi postaciami,
bieluń,
konsumpcja haszyszu w postaci ciastek,
dodawanie amfetaminy do coca- coli,
umiejscawianie narkotyków środkach…
… tłumiących
SUBSTANCJE AKTYWNE
Wachlarz stosowanych substancji jest bardzo szeroki . od benzyny i gazu turystycznego, poprzez kleje i rozpuszczalniki, farby i lakiery, do dezodorantów i środków piorących. W produktach tych występują związki chemiczne takie, jak octany alifatyczne, toluen, benzen, ksylen, aceton, cykloheksan, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, acetan amylu, chlorek metylenu…
…, systemu wartości, obyczajów, Biorąc pod uwagę kryterium efektów farmakologicznych można wyróżnić narkotyki działające: depresyjnie na OUN (Ośrodkowy Układ Nerwowy) (alkohol, opium i jego pochodne, barbiturany ) stymulująco na OUN - amfetamina, kokaina halucynogennie (psychodeliki) :
„małe psychodeliki” - marihuana, gałka muszkatołowa, skórka banana; „duże psychodeliki” - meskalina, psylocybina, LSD 25…
… wstrzymuje naturalny dopływ tlenu do mózgu i powoduje obumieranie komórek nerwowych. Jest to proces nieodwracalny - komórki nigdy nie zostaną zregenerowane.
AMFETAMINA Syntezę amfetaminy opracowano pod koniec XIX wieku. Od 1930 roku, do połowy lat 60. była używana jako lek i funkcjonowała na legalnym rynku farmakologicznym.
W ciągu ostatnich stu lat były one wykorzystywane w różnorodny sposób: od zastosowań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz