Res cogitans

HMP-30.05

 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2275

psychologii jako organizmów żywych. Res cogitans=res extensa Myślenie może się realizować w obiektach...

Filozofia nowożytna i jej specyfika

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

. Na tym gruncie, zdaniem Kartezjusza, możemy udowodnić istnienie substancjalnej duszy (res cogitans), istnienie...

Filozofia nowożytna-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

. Dwie kategorie bytów: Res cogitans - rzecz myśląca, duch Res extensa - rzecz rozciągła, materia Res cogitans Duch...

Materia a duch

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

- zdolność do myślenia.” (res cogitans) Def. Newtona (XVII w.): rozwinięcie definicję Kartezjusza. Uważał...

Człowiek w filozofii

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

: myślącej (res cogitans - element duchowy, rozum) i rozciągłej (res extensa - ciało), które będąc...

Transgresje cielesności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

przekraczania cielesności i wznoszenia tego, co nazywa się duszą, kiedy indziej jaźnią czy res cogitans[1...

Renesans, odrodzenie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

sobie coś, chcącego, czyli to, że jestem substancją, której istotą jest myślenie (res cogitans). Substancja...