Republika Helwecka - strona 2

System Szwajcarii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

kantonalnej, wtedy też państwo szwajcarskie zostało nazwane Republiką Helwecką. Konstytucja była przepojona...

Rewolucja francuska

Pobrań: 385
Wyświetleń: 2555

). W kwietniu 1798 r. powstała nowa siostrzana republika, tym razem w Szwajcarii - Republika Helwecka. W maju...

Administracja publiczna w państwach europejskich- ściąga

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • Administracja
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2898

ściąga (W Polsce 3 szczeble JST – gmina, powiat i wojew (mieszkańcy jednost zasadnicz podz teryt. (g, p i w) tworzą wspólnoty samorząd i wykonują zadania publicz (Samodzieln JST odnosi się do 4 aspekt (wyodrębnienia prawnego - nadanie osob prawnej (przyznania samodzielności wykonyw zadań (samodzieln...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 3542

CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ ROZDZIAŁ I - MONARCHIE DESPOTYCZNE I IMPERIA WSCHODU § 2 - Ustrój społeczny despotii kapłani - najważniejsza pozycja w państwie, grupa zamknięta, dziedziczna, na czele stał arcykapłan, w Egipcie grupa wyższa (ojcowie lub słudzy boży) i niższa (czyści), posiadali ziemie z nada...

Historia stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3381

Wykłady z Historii stosunków międzynarodowych, przedmiot prowadzony przez dra Krzysztofa Brońskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatki - 54 stron w formacie doc, 19 wykładów. W treści notatek następujące zagadnenia: stosunki międzynarodowe, stosunki społeczne, stosunki polityczne, sto...

Historia powrzechna do 1918r

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Historia Pow szechna 1789-1918 Francja XIX - wiek pary i elektryczności. Maszyna, kredyt. Kapitalizm od Rewolucji Fr, ale wcześniej w Anglii i Hol. System republikański we Fr. Rewolucja Fr była rew burżuazyjną . Francja potentat w wytwarzaniu art. luksusowych. RF stanowi genezę osiągnięć techni...