Reguła dźwigni dla faz - strona 10

Finanse międzynarodowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

między nimi, a także wykorzystywanie przez nich na dużą skalę dźwigni finansowej (tworzenie tzw. shadow-banków) (określona działalność...

Badanie procesu spalania

 • Energetyka Jądrowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1967

Praca udostępniona jest w formacie pdf. Cała jej objętość (łącznie ze spisami) zajmuje 102 strony. Poruszono w niej m.in. takie tematy jak: charakterystyka paliw ciekłych, spalanie olejów opałowych, palniki do spalania oleju opałowego. A także m.in.: schemat stanowiska pomiarowego, palniki olej...

Zarządzanie finansami

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1638

„Złota reguła finansowania” - relacja pomiędzy wielkością kapitału stałego i wielkością majątku trwałego...

Tabela z opisanymi wskaźnikami

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

się o utrzymaniu realnej wartości kapitałów własnych na tym samym poziomie) 6 Dźwignia finansowa Rentowność kapit...

Analiza finansowa- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1211

pozytywnym, gdyż chcą uzyskać dźwignie finansową Wskaźnik zdolności kredytowej - Wskaźnik zmalał...

Obrona projektu- NPV

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1673

pieniężnych przy zadanej stopie dyskonta. Dzięki regule NPV można ocenić przepływy pieniężne związane...

Diagramy fazowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

diagramów (układów) fazowych. 4. Reguła faz. 5. Zasady rysowania diagramów fazowych 6. Trwałość związków...