Regionalna izba obrachunkowa - strona 15

Finanse publiczne.

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dagmara Hajdys
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3815

finansów publicznych: Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe (kontrolują jednostki samorządu...

Budżet państwa i podatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

i nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej. - RIO kontrolują JST w oparciu o kryterium zgodności z prawem...

Nadzór nad legislacją administracyjną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3269

. Jest to też nadzór jaki sprawują regionalne izby obrachunkowe i wojewoda nad działalnością prawodawczą JST. Wójt...

Źródła prawa prac

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

), 10) (uchylony), 12) regionalnych izbach obrachunkowych, 13) Biurze Generalnego Inspektora Ochrony...