Reduktor - strona 21

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zwany reduktorem(utlenia się) jest równy liczbie elektronów pobieranej przez drugi substrat zwany...

Metalurgia miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2352

do zawartości 0,15% masowych, za pomocą węglowodorowych reduktorów z utworzeniem CO i H2O. Tabela: zawartość...

Elektrochemia - Wiesław Apostoluk

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1344

potencjałotwórczą w można przedstawić ogólnym równaniem: reduktor (red) ↔ utleniacz (oks) + ne-, (11) a potencjał...

Widoki i przekroje-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2009

z zaznaczonym kierunkiem rozwinięcia; b) dla reduktora z zaznaczonym kierunkiem rozwinięcia [1, 2]. 55 Marcin...

Kwadrupolowy spektrometr mas

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

denaturujących (SDS, mocznik + reduktor) - rozdział na zasadzie sita molekularnego - wyznaczanie masy...

Poszukiwanie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

elektrycznych, reduktora i świdra. Stosowanie turbowiertów lub elektrowiertów pozwala na zaoszczędzenie energii...