Reduktor - strona 22

Podstawy eksploatacji technicznej - wykłady

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
  • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5138

skrzynie przekładniowe (reduktory) - koła walcowe z zębami prostymi - koła walcowe z zębami skośnymi - koła...

Global Group-projekt PR

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4753

/polipropylenu/ Wbudowany reduktor ciśnienia Przyłącze Wkładu filtracyjnego /wkład mechaniczny lub wkład węglowy...

ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5117

Dokument ma 60 stron i opisuje zagadnienia i problemy takie jak: cele i ewolucja zarządzania kadrami, marketing personalny, funkcje zarządzania kadrami, polityka personalna i jej podmioty, teczka akt osobowych, mapa decyzji kadrowych, etapy i modele wg Pocztowskiego, modele polityki personalnej wg ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi opracowanie

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2093

Zarządzanie kadrami. Cele, funkcje i ewolucja zarządzania kadrami, marketing personalny, zasady polityki personalnej, podmioty polityki personalnej, zadania służby personalnej, teczka akt osobowych, mapa decyzji kadrowych, organizacja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, etapy i modele wg Pocztowsk...

Naotatki biologia

  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • dr Piotr Tomaszewski
  • Biologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2625

mitochondrialnej podczas cyklu kwasu cytrynowego oraz w cytoplazmie komórki podczas glikolizy. Reduktory...