Reduktor - strona 11

Chemia analityczna-zadania od 107

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

-oks wskaż reduktor i utleniacz. Nazwij ostateczny produkt reakcji. V II II III 2HNO3 + FeSO4 + 3H2SO4...

ZGH Bolesław - sprawozdanie

 • dr Sławomir Daniel
 • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2226

i reduktora (koks lub antracyt) celem uzyskania koncentratu Zn. Proces przewałowy polega na oddzieleniu cynku...

Etapy rozwoju dziennikarstwa politycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Bartłomiej Winiarski
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

wg Neila Postmana przestała pełnić rolę reduktora niepewności. Było to spowodowane rozwojem telegrafu...

Węgiel-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gryglewicz
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

w Polsce ok. 10 mln t) Koks wielkopiecowy ( paliwo, reduktor, czynnik zapewniający gazoprzepuszczalność...

Wykład 1- zagadnienia przedmiotu

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

, zastosowanie reduktora ciśnienia. 12. Schematy strefowania. 13. Schematy hydrauliczne pompowni na ujęciu...

Zagadnienia kolokwium - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

tlenków Ŝelaza (reduktor), 9. Do czego słuŜą stoŜki piroskopowe (Segera)? SłuŜą do badania ognioodporności...

Chlor i jego związki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1904

, jak i związki chemiczne. Przykładem tego mogą być reakcje ze związkami chemicznymi o charakterze reduktorów...