Chlor i jego związki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chlor i jego związki - strona 1 Chlor i jego związki - strona 2 Chlor i jego związki - strona 3

Fragment notatki:

CHLOR I JEGO ZWIĄZKI Chlor jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem z rodziny chlorowców. W  przyrodzie nie występuje w stanie wolnym. Najważniejszymi minerałami chloru są:    -sól kamienna   NaCl   -sylwin              KCl   -karnalit             KCl  *  MgCl2  * 6 H2O   -kainit               KCl   *  MgSo4 *  3H2O  W wodach mórz i oceanów występuje zawsze chlorek sodowy w ilości około 2,8-2,9%,  ponadto w wodzie morskiej znajduje się chlorek potasowy, wapniowy i magnezowy. Chlor jest gazem barwy żółtozielonej, o duszącym zapachu. Jest około 2,5 razy cięższy od  powietrza. Cząsteczka chloru jest dwuatomowa. Temperatura wrzenia chloru wynosi – 34,70C, krzepnięcia-1030C, krytyczna 1440C, można go więc łatwo skropić w temperaturze  pokojowej przy zastosowaniu odpowiedniego ciśnienia. Prężność pary ciekłego chloru w  temperaturze 200C wynosi 6 atmosfer, a w temperaturze 00C 4 atmosfery. Skroplony ciekły  chlor jest przechowywany w butlach stalowych, ponieważ suchy chlor wykazuje bardzo  małą aktywność chemiczną i nie łączy się z metalami. Inaczej zachowuje się liczne  sproszkowane metale, które jak np. arsen i antymon, a z niemetali fosfor biały, już na  zimno zapalają się w chlorze, tworząc odpowiednie chlorki: As 4  + 6Cl 2  = 4AsCl 3 2Sb + 3Cl 2  = 2SbCl 3 P 4  + 6Cl 2  = 4 PCl 3 Po podgrzaniu reagują z chlorem także inne pierwiastki, jak np. sproszkowane metale-  miedź, glin, cyna, sód Szczególnie duże powinowactwo ujawnia chlor do wodoru. Chlor zmieszany z wodorem  po wystawieniu na działanie światła słonecznego wybucha już w temperaturze pokojowej,  reagując według równania:                           H 2  + Cl 2  = 2HCl Chlor wykazuje tak duże powinowactwo do wodoru, że odbiera go różnym związkom   organicznym.  Zapalona świeca pali się dalej w atmosferze chloru, wydzielając wolny  węgiel. Chlor jest silnym utleniaczem, utleniając zarówno pierwiastki, jak i związki chemiczne.  Przykładem tego mogą być reakcje ze związkami chemicznymi o charakterze reduktorów Jedna objętość wody rozpuszcza 2,3 objętości chloru. Otrzymana woda chlorowana  stosowana jest w laboratoriach chemicznych. Rozpuszczony chlor częściowo reaguje z  wodą według równania W czasie przechowywania, szczególnie na świetle, kwas podchlorawy rozkłada się z  wydzieleniem tlenu Powstaje tlen aktywny ,o dużych własnościach utleniających. Chlor działa bieląco, w czasie bielenia wydzielony tlen utlenia wiele barwników  organicznych do związków bezbarwnych. Utlenia np. niebieski barwnik indygo do żółtej 

(…)


solny należą oczywiście do materiałów niebezpiecznych.
Chlor tworzy liczne połączenia tlenowe:
Tlenki
kwasy tlenowe
Cl2O podtlenek chloru
ClO2 dwutlenek chloru
Cl2O6 sześciotlenek chloru
Cl2O7 siedmiotlenek chloru
HclO
kwas podchlorawy
HclO2
kwas chlorowy
HclO3
kwas chlorowy
HclO4
kwas nadchlorowy
Związki chloru na stopniu utlenienia +1
Do tych związków należy podtlenek chloru Cl2O, będący w normalnych…
…, jak i reduktora:
3NaClO = NaClO3 + 2NaCl
Mieszaniny podchlorynów i chlorków w reakcji z kwasami wydzielają wolny chlor:
W roztworze wodnym podchloryny ulegają hydrolizie dając odczyn alkaliczny:
NaClO + H2O = HClO + NaOH
Zwiazki chloru na stopniu utlenienia +3
Do tego typu zwiazków należy kwas chlorowy HClO2 i lego sole- chloryny. Kwas
chlorawy nie ma własnego bezwodnika kwasowego bowiem dwutlenek chloru ClO 2…
… są trwalsze od podchlorynów mają własności silnie utleniające i bielące ,
używane są do bielenia celulozy i włókien sztucznych . Ogrzewane w stanie suchym
rozkładają się z wybuchem.
Związki chloru na stopniu utlenienia + 4
Jedynym znanym związkiem chloru na tym stopniu utlenienia jest dwutlenek chloru
ClO2. Można go otrzymać działając stężonym kwasem siarkowym na chlorany , które
reagują wybuchowo z kwasem…
… utleniającym. Ze względu na swoją nietrwałość nie występuje w postaci
handlowej/ w celu zapobieżenia powstawania dwutlenku chloru w tran. Wydano przepis
nakazujący nakazujący przewożenie chloranów i mocnych kwasów w 2 różnych
ładowniach.
Związki chloru w stopniu utlenienia +5
Związkami chloru na stopniu utlenienia +5 są kwas chlorowy i jego sole – chlorany. Kwas
chlorowy jest względnie trwałym połączeniem…
… jest najtrwalszy spośród tlenowych kwasów chloru. Można go
uzyskać w stanie czystym. Bezwodny kwas nadchlorowy jest bezbarwną ciecząruchliwą o
temp. topnienia- 1120 C. Podczas ogrzewania ulega rozkładowi z wybuchem. Kwas
nadchlorowy w stanie czystym działa silnie utleniająco .
Kwas nadchlorowy jest trwalszy, należy do najsilniejszych kwasów jednozasadowych,
jego sole nadchlorany otrzymuje się przez anodowe…
… lub związkami chloru trzeba prowadzić bardzo ostrożnie, bo
środek bielący może działać nie tylko tlenem, lecz także chlorem, który łącząc się z
atomami wodoru może niszczyć tkaniny.
Laboratoryjnie chlor otrzymuje się, działając kwasem solnym lub chlorkami w obecności
stężonego kwasu siarkowego na zwiazki chemiczne będące utleniaczami
W skali technicznej chlor otrzymuje się, przeprowadzając elektrolizę wodnego roztworu
chlorku sodowego lub potasowego.
Do transportu morskiego przyjmowany jest w butlach stalowych. / chlor należy do
materiałów niebezpiecznych klasy 2 kategorii A. Dodatkowymi klasami
niebezpieczenstwa są: 5.1 i 6.1
Z wodorem chlor tworzy 1 połączenie- chlorowodór o wzorze HCl.
Laboratoryjnie chlorowodór można otrzymać, działając mniej lotnym kwasem siarkowym
na chlorki
W skali technicznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz