Redaktor odpowiedzialny - strona 2

note /search

Polityka medialna Francji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka Medialna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1029

i redaktorze odpowiedzialnym. Zawiera wykaz ograniczeń wolności słowa: oszczerstwa i zniewagi uważa...

Historia administracji - FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja Publiczna XIX i XX w
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2191

FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. 1791: Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty) Konstytucja z 1791 r. powierzała władze wykonawczą w ręce króla, a że monarcha pozostał nietykalny i nieodpo...

Podręcznok Bardacha i wykłady

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 5509

Jest to plik kompletny, bardzo wysokiej jakości, niezbędny dla wszystkich zmagających się z przedmiotem historia państwa i prawa polskiego. Notatka oparta jest na podstawowym dla tematyki przedmiotu podręczniku prof. Bardacha, oraz wykładach. W notatce omówiono źródła prawa, ustrój, w tym władzę są...

Adamski, Historia mediów i dziennikarstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1904

  1        Historia mediów i dziennikarstwa        Materiały z wykładów dla studentów I roku  Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie        Spis tre ś ci:  HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA – WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ  2   HISTORIA KSI Ąś KI I DRUKU5   HISTORIA PISMA 5   MATE...

Historia polityczna Polski XX wieku - pojęcia - Komandosi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2240

Komandosi - określenie dla działającego w latach 60. XX wieku środowiska skupionego wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, głównie Adama Michnika, Teresy Boguckiej, Jana Grossa, Jakuba Karpińskiego, Barbary Toruńczyk, Ireny Grudzińskiej i innych studentów. Nazwani zostali tak od opanowywania ...

Brzoza - skrypt 1918-1939

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1456

wojskowych) ani pełnić funkcji redaktora odpowiedzialnego,czyli osoby ponoszącej odpowiedzialność karną...

Historia państwa i prawa polskiego - skrypt IV części

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2310

Historia Ustroju i Prawa Polskiego Część I: Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich I. Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejsk...