Reakcja podwójnej wymiany - strona 2

Biopaliwo - opis i podział

  • Politechnika Warszawska
  • mgr Patrycja Ruszczyk
  • Chemia środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2191

jest reakcja podwójnej wymiany triglicerydów i małocząsteczkowych alkoholi alifatycznych (C1 - C4, głównie...

Chemia w kuchni - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia w życiu codziennym
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2625

jego otrzymywania jest reakcja podwójnej wymiany między azotanem potasu lub sodu i siarczanem(VI) amonu: (NH4)2SO4...

Proces technologiczny

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. Tadeusz Matynia
  • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5138

. Siarczan amonowy można również otrzymad w reakcji podwójnej wymiany z siarczanem wapniowym CaSO4 + 2 NH3...

Chemia fizyczna - wykłady - Zanieczyszczenie powietrza

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia fizyczna w ochronie środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288

Chemia fizyczna w ochronie środowiska. Zanieczyszczenie powietrza - występowanie w atmosferze różnych substancji o takim stopniu i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez...