Rdzeń kręgowy - strona 6

Włókna nerwowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

- włókna wstępujące do rdzenia kręgowego - akson protoneuronu czuciowego. Prawo Bella-Magendiego: Aferencja...

Tkanka glejowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

wyściełających kanały i komory mózgu, ośrodkowy kanał rdzenia kręgowego i pokrywającego sploty naczyniówkowe...

Ból trzewny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1862

). 2. Zachodzi w rdzeniu kręgowym, zgodnie z teorią konwergencji - na komórce pośredniczą- cej...

Układ nerwowy i układ oddechowy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr n. med. Ewa Piątkowska
 • Anatomia człowieka
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 6510

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY: mózgowie + rdzeń kręgowy MÓZGOWIE 2 półkule + móżdżek + pień mózgu zbudowane...

Układ nerwowy - elementy i omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1295

- takie, których ciało wraz z dendrytami leży w rdzeniu kręgowym lub pniu mózgu, a akson biegnie na obwód, prosto...

Fizjologia układu nerwowego

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2142

to przede wszystkim odruchy rdzeniowe, składa się z 2 lub 3 kom. nerwowych. Impulsy nerwowe do i od rdzenia kręgowego biegną...

Wykład - torowanie, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Sylwia Szymańczyk- Kwapik
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3577

określonego wejścia GABA jest m.in. mediatorem hamowania presynaptycznym w rdzeniu kręgowym, jego antagonista...