Układ nerwowy - elementy i omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ nerwowy - elementy i omówienie - strona 1 Układ nerwowy - elementy i omówienie - strona 2 Układ nerwowy - elementy i omówienie - strona 3

Fragment notatki:

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (II WYKŁAD, 3.03.2011 r.)
1. Kierunek przewodzenia:
- antydromowo
- ortodromowo - przepływ w warunkach fizjologicznych 2. Neurony aferentne - czuciowe, przewodzą informacje bezpośrednio od receptorów, ich ciała komórkowe leżą na obwodzie (głównie w zwojach rdzeniowych i czaszkowych), a aksony zmieniają się do ośrodkowego układu nerwowego. (drogi wstępujące) 3. Neurony eferentne - takie, których ciało wraz z dendrytami leży w rdzeniu kręgowym lub pniu mózgu, a akson biegnie na obwód, prosto do efektora. Jeżeli efektorem są włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane, mówimy o neuronach ruchowych (motoneuronach - odpowiadają za wykonywanie ruchów zależnych od woli człowieka). 4. Neurony pośredniczące (wstawkowe, interneurony) - których ciała wraz z wypustkami w całości znajdują się w ośrodkowym układzie nerwowym. Przekazują one informacje pomiędzy pierwszą a drugą komórką nerwową.
Tutaj są to np. interneuron, kojarzeniowe lub projekcyjne, posiadające długie aksony, łączące piętra układu nerwowego, jak i interneurony z krótkim aksonem, które włączone są w łuki odruchowe lub lokalne sieci nerwowe. 5. Typy synaps: Typy synaps ze względu na położenie w neuronie:
- synapsy aksono-dendrytyczne
- synapsy aksono-somatyczne
- synapsy aksono-aksonalne
Inne typy synaps:
- synapsa z innym neuronem
- synapsa nerwowo-mięśniowa
- synapsa nerwowo-gruczołowa
2 typy synaps:
- chemiczne
- elektryczne (komórki są blisko siebie, między nimi są połączenia jonowe - zapewniają szybki przepływ jonów z jednej komórki do drugiej) 6. Sumowanie czasowe bodźców - jest to stopniowe zwiększanie depolaryzacji błony komórkowej neuronu wskutek pobudzenia wywołanego przez kolejne bodźce w z pobudzeniem spowodowanym przez poprzednie bodźce i prowadzi do stopniowego zwiększania pobudliwości neuronu. 7. Sumowanie przestrzenne bodźców - jest to algebraiczne sumowanie postsynaptycznych potencjałów pobudzających powstałych wskutek pobudzenia różnych synaps, umożliwiających osiągnięcie takiej depolaryzacji błony neuronu, przy której dochodzi do generacji potencjału czynnościowego.
Jest to sumowanie algebraiczne w tym sensie, że zmiany potencjału o przeciwnych znakach (depolaryzacja i hiperpolaryzacja) oraz o podobnej amplitudzie znoszą się wzajemnie. 8. Lokalne depolaryzacje nazywa się EPSP postsynaptyczny potencjał pobudzający, natomiast hyperpolaryzacja nosi miano IPSP, czyli postsynaptyczny potencjał hamujący. 9. Transmitery pobudzające - czyli wywołujące postsynaptyczny potencjał pobudzający.
Acetolocholina - aminy (dopamina - noradrenalina - adrenalina - serotonina - histamina) oraz aminokwasy (asparginiany i histaminiany)

(…)

… i siatkówki oraz w interneuronach hakujących rdzenia kręgowego
Dopamina - w neuronach istoty czarnej śródmózgowia, brak objawia się chorobą Parkinsona, a nadmiar to m. in. schizofrenia
Serotonina - neurony pnia mózgu, zaburzenia nastroju, depresja
12. Ośrodkowy układ nerwowy
Mózgowie i rdzeń kręgowy
Podstawowe elementy mózgowia: rdzeń przedłużony, most, móżdżek, śródmózgowie (wzgórze i podwzgórze), międzymózgowie, kresomózgowie
13. Istota szara podzielona jest na rogi przednie, rogi tylne i znajdującą się pomiędzy nimi istotę szarą pośrednią.
14. Istota biała rdzenia tworzy parzyste sznury: przednie, boczne i tylne
15. Pień mózgu tworzą 3 połączone ze sobą struktury położone nad rdzeniem kręgowym: rdzeń podłużny, most i śródmózgowie
Móżdżek składa się z robaka, który stanowi wąską część środkową…
… ruchów i tworzenie mowy), pole kojarzeniowe ciemieniowo-skroniowo-potyliczne (odpowiada za inteligencję różnych informacji czuciowych i rozumienie mowy) oraz pole kojarzeniowo skroniowe (połączone z układem limbicznym i związane z procesami emocjonalnymi oraz pamięcią).
17. Tam gdzie występuje konflikt między wymogami życia i środowiska, a możliwościami sprostania im przez organizm, bądź możliwości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz