Rafinacja - strona 11

Materiałoznastwo - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

polegają zwykle na redukcji, prowadzącej do ekstrakcji metalu z rudy oraz na rafinacji, usuwającej z metalu...

Wykład - chemia materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 812

jodkowym w 1925. Rafinację tytanu prowadzi się w próżni w zamkniętym reaktorze. Pary jodu reagują...

Wykład - nadprzewodniki

 • Politechnika Wrocławska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2436

wyodrębnienia i rafinacji metali (metalurgia: proszków, próżniowa) Hydrometalurgia - Otrzymywanie metali...

Biopaliwo - opis i podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2205

filtrację. W przedstawionej na powyższym schemacie technologii surowy olej poddawany jest rafinacji w celu...

Geneza ropy naftowej

 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3346

pod ciśnieniem atmosferycznym. Ropę naftową poddaje się rafinacji przed destylacją frakcyjną. Schemat takiej...

Chemiczna analiza 3 - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

fizykochemiczną. Podstawa rozdzielania Metoda Lotność Destylacja, Rafinacja NaOH lub KOH 318 Au, Ag, Ni Krzemiany...