Radomsko - strona 13

Zarządzanie jakością ISO

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1827

Żuchowski J., 1997, "Jakość i ekologia wyrobów", Politechnika Radomska- Wydawnictwo, Radom. Wawak T., 1996...

Kredyty rolnicze - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

występowali wnioskodawcy zamierzający inwestować na terenie województw: radomskiego, olsztyńskiego...

środowisko.doc

  • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

; - Dzielnica lubuska; - Dzielnica środkowa; - Dzielnica podlaska; - Dzielnica łódzka; - Dzielnica radomska...

Historia polski - RÓDŁA POZNANIA PRAWA W OKRESIE MONARCHII PATRYMONIAL...

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2149

Źródła prawa(fontes iuris)w monarchii patrymonialnej: 1.Prawo zwyczajowe- powstało, gdy państwo, poprzez wyroki sądowe sankcjonowało zwyczaje regulujące postępowanie między jednostkami; 2.Prawo stanowione(wydawane ustnie przes monarchów -statuty-, rzadko z tego korzystał. Dotyczyły częściej org. pań...

Historia Powszechna Polski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2408

i po 1677 wybierał deputatów do Trybunału Skarbowego Radomskiego) Posłowie poszczególnych prowincji zbierali...