Rada pedagogiczna - strona 2

Ustawa o systemie oświaty - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Helena Kisilowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

©Kancelaria Sejmu s. 1/72 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Cz...

Kierowanie klasą szkolną WYKŁAD

  • Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
  • dr Alicja Komorowska-Zielony
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5831

w instytucji oświatowej Lider i promotor zmian Członek Rady Pedagogicznej Członek „ Zespołów” Wychowawca...

WŁADZA RODZICIELSKA

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

- wychowawczej. Rada może występować do rady szkoły lub placówki/rady pedagogicznej/dyrektora z wnioskami...