Rada Pięciuset - strona 3

Rewolucja francuska

Pobrań: 385
Wyświetleń: 2555

socjalnej , edukacji. Władzę ustawodawczą otrzymał parlament dwuizobowy, tj. Rada Pięciuset- wysuwał...

Historia administracji

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Historia administracji
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5740

za starostami. Głównym organem administracji państwowej stała się Rada Pięciuset. Urzędujących buleutów nazywano...

Historia Powszechna-test z odpowiedziami

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Przemysław Gawron
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 1596

niewolników W ateńskiej Radzie Pięciuset: (AC) kadencja trwała jeden rok jej członkiem mogła być osoba...

Historia administracji-skrypt

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Bogusław Kopka
  • Historia administracji
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1834

, mężczyźni, bez względu na stan społeczny wybór przedstawicieli do fyl podejmowanie ważnych decyzji Rada...

Francja (2) - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1484

FRANCJA W OKRESIE ROZDROBNIENIA FEUDALNEGO (X-XIII w) [EPOKA FEUDALIZMU] # Traktat w Verdun (834) położył kres państwa frankońskiego, które zostało podzielone na 3 części - państwo francuskie powstało z zachodniej części państwa Franków, która przypadła w udziale Karolowi Łysemu. Panowali tu królo...