Rachunkowość międzynarodowa - strona 28

Pojęcie polityki bilansowej- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1204

polityka rachunkowości zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Są to przyjęte zasady rachunkowości...

Rachunkowość

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4179

Tradycyjne ujęcie rachunkowości Rachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji...

Capacity building- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

(WB) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) wspierana przez USAID, UK Department for International...

Istota uwarunkowania badania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

międzynarodowe właściwości: obrót kapitału, rynek międzynarodowy, międzynarodowy podział pracy, geograficzna...

Rachunkowość - prezentacja 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

, zapisy korygujące, rachunkowość typu memoriałowego. Ponadto widzimy również cztery podstawowe zapisy...