Obowiązywanie prawa międzynarodowe w systemie prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa międzynarodowe w systemie prawa - strona 1

Fragment notatki:

Recepcja prawa międzynarodowego w systemie prawa. RECEPCJA NORMY PRAWNO MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PRAWO KRAJOWE POLEGA NA TYM, ŻE Z MOCY TEGO PRAWA; NORMY TE STAJĄ SIĘ NORMĄ PRĄWNOKRAJOWĄ powtórzenie norma krajowa powtarza lub co najmniej uwzględnia treść normy międzynarodowej transformacja : transformacja gene­ralna- odbywa się ona na podstawie generalnej normy blankietowej prawa krajowego; norma ta jednorazowo dokonuje recepcji całego zespołu norm prawa międzynarodowego, pochodzących różnych czasów (np. prawo zwyczajowe) lub nawet różnych źródeł (np. „ogólnie uznane reguły prawa narodów"). transformację szczegółowa , czyli transformację konkretnego traktatu lub konkretnej uchwały organizacji międzynarodowej:
a) organ państwa wyraża zgodę na to, by konkretnie określona norma mię­dzynarodowa (lub normy) stała się normą prawa krajowego; wyrażenie zgody odbywa się z reguły w formie jednego z aktów prawotwórczych b)elementem drugim jest urzędowa publikacja tekstu aprobowanych norm' prawa międzynarodowego. Charakterystyczne dla dualizmu. Obowiązywanie prawa międzynarodowego bez recepcji. odesłanie - prawo krajowe wskazuje organom państwa, iż w konkretnej sytuacji mają one uprawnienie (lub obowiązek) stosowania normy międzynarodowej adopcja (świat romański) / inkorporacja (świat angielski) - Nie jest ona zabiegiem prawotwórczym w sferze prawa wewnętrznego i nie- zmienia charakteru norm prawno międzynarodowych. Normy te obowiązują w państwie jako regulacje z zakresu prawa międzynarodowego.
wykonania lub dopełnienia prawa międzynarodowego w porządku krajowym (Vollzugstheorie ). PRAWO MIĘDZYNARODOWE NIE ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONE W PRAWO KRAJOWE I OBOWIĄZUJE W PAŃSTWIE JAKO TAKIE, TJ. POCHODZĄCE ZE ŹRÓDŁA MIĘDZYNARODOWEGO obowiązywanie prawa międzynarodowego z tzw. mocy własnej (ex proprio vigore); Zwrot tek wskazuje, że dana norma międzynarodowa nie podlega recepcji; prawo krajowe do niej nie odsyła ani jej nie adoptuje (inkorporuje), a jednak obowiązuje ona w porządku wewnątrzpaństwowym. Norma zachowuje tam moc własną, lecz zależy to od prawa krajowego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz