Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - strona 73

Kapitał i koszty kapitału

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

FINANSOWANIA ŹRÓDŁA KOSZT WPŁYW NA RACHUNEK WYNIKÓW kredytodawcy odsetki pełny dostawcy (kredyt kupiecki...

Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

mogą być oprocentowane wg stopy stałej lub zmiennej. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc wynosi 30 dni, a rok...

Statystyka - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

matematycznie uzasadnione wnioski dotyczące całego tego zbioru. 3. Co to jest rozkład zmiennej losowej...

Klienci korporacyjni - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

rachunku w Banku. Posiadaczem kart może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności...

Cena - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Escher
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

, z reguły nie są zmiennymi w pełni zależnymi od firmy produkcyjnej. DYSTRYBUCJA: działalność obejmująca...