Rachunek kosztów jednostkowych - strona 61

Umowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kosecki
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1652

 niezmiennych cen jednostkowych) ○ Brak konieczności kontroli kosztów wykonawcy ○ Konieczność kontroli ilości...

Podejęcie mieszane- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Monika Siejka
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 721

materiałów porozbiórkowych oraz ceny jednostkowe tych materiałów, a także uwzględnia się koszty rozbiórki...

Analiza odchyleń w analizie finansowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

, jednostkowy zaś standardowy zmienny koszt pośredni — 6 £. Standardowe zmienne koszty pośrednie produk­cji...

Analiza ekonomiczna 11

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

produktów przez jednostkowy koszt ich wytworzenia. Wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowi iloczyn...

Baza informacyjna controllingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

firmy a ponoszonymi kosztami. W rachunku tym ujmowane są oddzielnie dochody, koszty, straty nadzwyczajne...

Analiza ekonomiczna - test - Marża

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

momencie w dyspozycji firmy. Pytania testowe: Koszty stałe spółki wynoszą 7, jednostkowe koszty zmienne...

Rachunkowość bankowa wykłady

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4620

odpowiednimi kosztami i odsetkami, jeżeli kwota objęta zleceniem nie wpłynęła na rachunek beneficjenta. 7...