Technologia maszyn energetycznych- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia maszyn energetycznych- wykład 3 - strona 1 Technologia maszyn energetycznych- wykład 3 - strona 2 Technologia maszyn energetycznych- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Technologia Maszyn
Dr inż. A. Kampa
Wykład 3
Dobór narzędzi
Rodzaj narzędzia:
Sposób obróbki
•normalne
• Rodzaj i
•specjalne
dokładność
Materiał ostrza
obróbki
narzędzia:
• Kształt obr.
•węgliki spiekane
powierz.
stal szybkotnąca
• Tworzywo obr.
•mat. Ścierne
przed.
•diament
• Typ obrabiarki
azotek boru
• Wielkość produkcji
Zakres stosowania materiałów
narzędziowych
Ekonomiczna dokładność
obróbki
Koszt
[zł/szt]
docieranie
szlifowanie
toczenie
5-6
7-9
Tolerancja [IT]
Pomoce warsztatowe
• Uchwyt – jest to pomoc warsztatowa
przeznaczona do ustalenia położenia i
zamocowania przedmiotu w celu
wykonania operacji obróbki lub montażu
• Oprawka – jest to PW przeznaczona do
ustalania i zamocowania narzędzi
• Przyrząd – stanowi przedłużenie
łańcucha kinematycznego obrabiarki i
umożliwia poszerzenie jej możliwości
obróbkowych
Uchwyt trójszczękowy
samocentrujący
Uchwyty z elementami
sprężystymi
Oprawki narzędziowe
Oprawka
szybkomocując
a
Oprawka
zaciskowa
Oprawka
samośrodkując
a
Przyrząd podziałowy
Pomoce warsztatowe
• Znormalizowane – wykonane wg norm
państwowych branżowych lub
zakładowych, o uniwersalnych
zastosowaniach
• Specjalizowane – bazujące na
oprzyrządowaniu uniwersalnym,
uzupełnione o elementy specjalne
• Specjalne – projektowane i
wykonywane indywidualnie w
zależności od potrzeb
Zastosowanie pomocy
warsztatowych
• Zapewnienie wymaganej dokładności
obróbki
• Zmniejszenie pracochłonności i kosztów
produkcji
• Polepszenie warunków i bezpieczeństwa
pracy
Dobór parametrów obróbki
- Zapewnienie minimalnych kosztów
wytwarzania przy możliwie maksymalnej
wydajności obróbki i wymaganej jakości
• a (g) - głębokość
skrawania [mm]
• i - liczba przejść
• f (p) – posuw
[mm/obr, mm/min]
• V - prędkość
skrawania [m/s]
• n - obroty [obr/min]
• F – siła skrawania
• P – moc skrawania
n
a
f
Prędkość skrawania
Vt =
Cv Bv
Tc aev fuv
Vt - okresowa prędkość skrawania dla czasu
trwałości ostrza Tc
Cv - stała materiałowa
Bv - współczynnik poprawkowy
ev - współczynnik poprawkowy
uv - współczynnik poprawkowy
Normowanie procesu
technologicznego
• Ma na celu określenie nakładu czasu pracy
(normy czasowej) potrzebnego na wykonanie
każdej operacji przy założonych normalnych
warunkach pracy
• Znajomość czasu trwania operacji jest
niezbędna do:
– Określenia zdolności wytwórczych
– Określenia liczby stanowisk i pracowników oraz
terminów wykonania
– Rozliczenia pracowników z wykonanej pracy
– Kalkulacji kosztów wytwarzania
Norma czasu pracy
Norma czasu na wykonanie operacji T:
T= tpz + n • tj
gdzie:
tpz – czas przygotowawczozakończeniowy,
tj – czas jednostkowy,
n – liczba sztuk w partii produkcyjnej.
Struktura czasu jednostkowego
tj
tw
tg
tu
tp
tos
too
tf
tot
tfo
tfn
Składniki czasu jednostkowego
tw – czas wykonania,
tg – czas główny, związany bezpośrednio z
obróbką
tp – czas pomocniczy, czynności pomocnicze
tu – czas uzupełniający,
tos – czas obsługi stanowiska
too – czas obsługi organizacyjnej
tot – czas obsługi technicznej
tf

(…)


x
3
x – optymalna liczba
sztuk w serii
2
1
Wielkość serii
produkcyjnej
n
Klasyfikacja części wg
podobieństwa technologicznego
• Klasyfikacja części maszyn ma celu
określenie zbioru części podobnych, dla
których można opracować typowe
procesy technologiczne.
• Klasyfikacja wg Sokołowskiego:
– Dział
– Klasa
– Grupa
– Typ
Działy
Klasy
Części
obrotowe
Wały
Części
wieloosiowe
Mimośrody Dzwignie
Części…
… uzupełniającego
Czas uzupełniający w produkcji seryjnej oblicza się wg
współczynników normatywnych:
tu = ku•tw
ku – współczynnik czasu uzupełniającego dla produkcji seryjnej,
ku=0,12-0,18
W produkcji wielkoseryjnej i masowej wyznacza się dokładnie
wszystkie współczynniki:
ti = ki• tw,
koo – współczynnik czasu obsługi organizacyjnej , koo=0,06-0,09,
kot - współczynnik czasu obsługi technicznej , kot=0,01-0,07
kfn…
… Technologia Maszyn
Dr inż. A. Kampa
Wykład 3
Dobór narzędzi
Rodzaj narzędzia:
Sposób obróbki
•normalne
• Rodzaj i
•specjalne
dokładność
Materiał ostrza
obróbki
narzędzia:
• Kształt obr.
•węgliki spiekane
powierz.
•stal szybkotnąca
• Tworzywo obr.
•mat. Ścierne
przed.
•diament
• Typ obrabiarki
azotek boru
• Wielkość produkcji
Zakres stosowania materiałów
narzędziowych
Ekonomiczna dokładność…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz