Rachunek kosztów funkcje - strona 27

Operacje gospodarcze

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Halina Soczówka
  • Rachunkowość
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2387

w elementach kształtujących wynik finansowy, takich jak przychody, koszty, straty/zyski nadzwyczajne...

Aktywa finansowe - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295

na rachunku bieżącym Różne konta Rachunek bieżący Różne konta (1) (2) Koszty finansowe Przychody finansowe (3...

Encyklopedia rachunkowości - N

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

- ujmowane są w rachunku zysków i strat jako przychody i koszty finansowe, bez względu na okres czerpania...