Analiza finansowa przedsiębiorstw - budżetowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa przedsiębiorstw - budżetowanie - strona 1 Analiza finansowa przedsiębiorstw - budżetowanie - strona 2 Analiza finansowa przedsiębiorstw - budżetowanie - strona 3

Fragment notatki:


Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Budżetowanie jest formą planowania krótkookresowego (rok, miesiąc, kwartał).
Budżet jest wyrażaniem w jednostkach ilościowych i wartościowych planem przydzielonym określonym jednostkom wewnętrznym w danym okresie budżetowym (rok, kwartał, miesiąc) z odpowiednim zakresem odpowiedzialności. Budżetowanie jest okresem obejmującym trzy etapy: tworzenie budżetu - czyli formułowanie zadań dla jednostek organizacyjnych; określane są środki finansowe i planowane koszty;
r ealizacja - postępowanie zgodnie z planem a podstawą realizacji są środki przydzielone jednostkom wewnętrznym;
kontrola - ocena bieżących dokonań wewnętrznych w stosunku do zadań określonych w budżecie.
Metody budżetowania: budżetowanie przyrostowe - punktem wyjścia do sporządzenia budżetu jest aktualnie osiągnięty poziom działalności (aktualne poziomy parametrów ekonomicznych) skorygowane o popyt, inflacje. Uwaga skupiona jest głównie na przewidywaniu przyrostów poziomu działalności do roku ubiegłego. Zal ety : niska pracochłonność prostota. Wady : powielanie błędów z przeszłości, kontynuacja działań nieefektywnych. budżetowanie od zera - podejście, że działalność odbywa się jak gdyby od nowa. Uwaga skoncentrowana na identyfikacji działań niezbędnych oraz ocenie kosztów wykonania tych działań na tle korzyści. Zalety : nie przenosi się na przyszłość błędów i działań nieefektywnych. Wady : wysoka pracochłonność i wysokich kwalifikacji zespołu. budżetowanie kroczące - istotą tej metody jest dokonywanie ciągłej aktualizacji budżetów sporządzanych na kolejne okresy budżetowe, na które został podzielony rok budżetowy. Budżet jest przygotowywany częściej niż raz do roku, np. dla każdego kwartału lub każdego miesiąca. Przedsiębiorstwo w każdym czasie posiada budżet na następny okres roczny (zaktualizowany). Pod koniec każdego okresu budżetowego (miesiąca, kwartału) budżety na następne okresy (trzy kolejne kwartały lub 11 kolejnych miesięcy) zostają poddawane analizie i aktualizacji. Zalety : aktualne dane, większe przystosowanie się do zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i w otoczeniach. Wady : mała precyzja ustalenia budżetu. Podział budżetów ze względu na zmienność planowanych rozmiarów efektów działalności wyróżnia się budżet sztywny i budżet elastyczny .
Budżet sztywny - jest ustalony dla określonych, planowanych wielkości produkcji i sprzedaży. Wielkości te nie mogą być zmieniane w ciągu roku, czyli wartości w budżecie nie są zmieniane adekwatnie do rzeczywistych poziomów produkcji i sprzedaży. Opracowywane są dla krótkich okresów i prostych zleceń produkcyjnych.


(…)

… 350 zł/szt.
Kc = 200 x 2 350 = 470 000 zł
P = 200 x 3 200 = 640 000 zł
Z = 170 000 zł
Oddanie w dzierżawę na rok i dostaną czynszu 20 000 zł/m-c. P = 12 m-cy x 20 000 = 240 000 zł (najkorzystniejsza)
Sprzedaż maszyny za 180 000 zł. Temat: Rachunek kosztów działań. (ABC - Activity Based Costing)
Dokładnie rozliczone koszty pośrednie mają duże znaczenie w przypadku:
gdy w przedsiębiorstwie koszty pośrednie stanowią dużą i rosnącą część kosztów całkowitych
dużej różnorodności wykonywanych produktów oraz złożoności procesów produkcyjnych
wytwarzania produtów na różnych stanowiskach pracy, których udział w wytwarzaniu poszczególnych asortymentów nie jest jednakowy, czy też wyroby wytwarzane są przy zastosowaniu różnych metod produkcji.
W rachunku kosztów działań koszty zebrane według podmiotów muszą…
… zmiennych
Analiza kosztów stałych
Dźwignia operacyjna.
Dźwignia operacyjna istotą jest określenie wrażliwości zamierzonego zysku operacyjnego (na działalności podstawowej) na odchylenia ilości sprzedawanego produktu.
rysunek
1 wykres - im większy jest udział kosztów stałych, a tym samym mniejszy udział kosztów zmiennych w kosztach całkowitych tym większa jest dźwignia. Niewielkie przyrosty wielkości sprzedaży będą przynosić duży wzrost zysku.
2 wykres (mała dźwignia operacyjna) - im mniejszy jest udział kosztów stałych a tym samym większy udział kosztów zmiennych w kosztach całkowitych tym mniejsza jest dźwignia. Kolejne jednostkowe przyrosty wielkości sprzedaży większe od Ri będą przynosić niewielkie przyrosty zysku. Miarą poziomu dźwigni operacyjnej jest wskaźnik:
o ile % wzrośnie zysk ze sprzedaży…
… - jednostkowa marża brutto powinna pokryć koszty pośrednie nieprodukcyjne (Ks, zarządu) oraz zagwarantować zysk
Cj = Kwj (1+Nmb)
Inna odmiana formuły cenowej (najbardziej elastyczna):
Cj = Kzj + mp
mp - jednostkowa marża pokrycia
przy określaniu cen specjalnych zamówień. Ta formuła przydatna jest w warunkach konkurencji (przy ustalaniu dolnych granic cen)
Inne podejście uwzględniające zwrot z aktywów…
… pośrednich na podstawie poprzedniego okresu) i dzieli się przez standardowe koszty bezpośrednie.
Rachunek kosztów rzeczywisty (historyczny)
Rachunek kosztów postulowany
R. kosztów normalnych
(uzasadniony)
R. kosztów planowanych (budżetowy)
R. standardowy (normatywny)
Koszty bezpośrednie
Rzeczywiste ceny kosztów bezpośrednich razy rzeczywista ilość zużycia materiałów bezpośrednich i roboczogodzin przerobu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz