Analiza finansowa - zadania (11 stron)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - zadania (11 stron) - strona 1

Fragment notatki:

Zadania dotyczą zmienności kosztów, koszty stałe, koszty zmienne. Oprócz treści w notatce znajdują się rozwiązania zadań.
Plik może być pomocą w przygotowaniu do kolokwium czy egzaminu z przedmiotu analiza finansowa.

T R E Ś Ć Z A D A Ń Zadanie 1 Na podstawie obserwacji danych o rozmiarach i kosztach całkowitych ustalić charakter zmienności kosztów:
Rozmiary produkcji w szt.
Koszty całkowite w zł
Wariant I
Wariant II
Wariant III
Wariant IV
Wariant V
1
45
45
45
45
45
2
87
45
90
92
45
3
126
45
135
141
45
4
162
60
180
192
45
5
195
60
225
245
45
6
225
80
270
300
45
7
252
80
315
357
45
8
276
80
360
416
45
Zadanie 2 Wydział transportu spółki produkcyjnej posiada 20 samochodów osobowych, które świadczą usługi na rzecz wydziałów produkcyjnych oraz zarządu i administracji.
W celu opracowania budżetu kosztów wydziału transportu kierownik wydziału zlecił specjaliście analizę zachowania się kosztów względem przebiegu w kilometrach.
Wiadomo, że część kosztów jest zależna od czasu pracy pojazdów. Badanie rozpoczęto od zestawienia godzin jazdy samochodów za miniony rok, według kolejnych miesięcy. Dział kosztów przygotował zestawienie kosztów w takim samym ujęciu.
Dane te przedstawiają się następująco:
Miesiąc
Koszty w zł
Przebieg w km
I
30.400
1.000
II
35.800
1.500
III
38.000
1.800
IV
41.200
2.000
V
42.900
2.200
VI
43.500
2.300
VII
40.000
1.800
VIII
36.600
1.500
IX
41.900
2.100
X
41.000
2.000
XI
34.500
1.400
XII
32.100
1.100
Polecenia do wykonania:
1. Na podstawie podanych wielkości ustalić zależność kosztów od rozmiarów działalności, dzieląc koszty na stałe i zmienne:
- metodą graficzną - wykres punktowy,
- metodą najniższego i najwyższego poziomu,
2. Jak będą wyglądały koszty i ich struktura w styczniu następnego roku przy założeniu przebiegu 2.500 km ?
3. Uzasadnij potrzebę wyodrębniania w przedsiębiorstwie kosztów stałych i kosztów zmiennych.
Zadanie 3 Poniższe zestawienie spółki FALCO przedstawia różne kategorie kosztów oraz zasadę ich kształtowania się:
Materiały bezpośrednie
5 zł na szt. wyrobu
Robocizna bezpośrednia
10 zł na roboczogodzinę*
Koszty wydziałowe
10.000 zł + 6 zł na rg


(…)

… zaangażowania 0,5 godziny robocizny bezpośredniej
Polecenia do wykonania:
Zapisz funkcję kosztów całkowitych firmy.
Ustal kwotę kosztu całkowitego dla produkcji i sprzedaży 12.000 sztuk wyrobu.
Oblicz zysk operacyjny dla produkcji i sprzedaży 12.000 sztuk wyrobu stosując rachunek kosztów zmiennych, przy założeniu jednostkowej ceny sprzedaży na poziomie 24 zł.
Oblicz wskaźnik marży pokrycia oraz wskaźnik
…) 90.000 zł.
Polecenia do wykonania:
Ustalić zysk (stratę) oraz wycenić zapas końcowy produkcji w dwóch wariantach:
stosując rachunek kosztów pełnych (RKP),
stosując rachunek kosztów zmiennych (RKZ).
Zinterpretować różnice pomiędzy RKP i RKZ, wskazując, do jakich celów jest stosowany każdy z tych rachunków.
Zadanie 6 Przyjmij założenia z zadania 5 z tą różnicą, że z wytworzonej produkcji, wynoszącej 26.000 szt. sprzedano w analizowanym okresie 20.000 szt., a 6.000 szt. pozostało jako zapas końcowy produktów.
Polecenia do wykonania:
Ustalić zysk (stratę) oraz wycenić zapas końcowy produkcji w dwóch wariantach:
stosując rachunek kosztów pełnych (RKP),
stosując rachunek kosztów zmiennych (RKZ).
Zadanie 7 Załóżmy, że odpowiednie wielkości wynoszą:
Stan początkowy zapasu produktów 6.000 szt.
Produkcja okresu 25.000 szt.
Sprzedaż okresu 30.000 szt. Stan końcowy zapasu produktów 1.000 szt.
Koszty produkcji okresu bieżącego 230.000 zł
w tym: koszty zmienne 160.000 zł
koszty stałe 70.000 zł
Koszty zarządu i sprzedaży 95.000 zł
Koszty zapasu początkowego wycenione według:
- rachunku kosztów pełnych 46.152 zł
- rachunku kosztów zmiennych 32.304 zł
Cena sprzedaży 18 zł za sztukę.
Polecenia do wykonania…
…%
Nasze normalne przychody ze sprzedaży mogą spaść o 20% i nadal będziemy przynosić zyski.
Im większy udział kosztów stałych w kosztach całkowitych, tym większe ryzyko operacyjne.
Zadanie 10
Wyrób
Ilość
Mater. bezpośrednie
Robocizna bezpośrednia
Ilość kg/rg
A
40 szt
12 zł/szt
3 zł/szt
20 rg
B
120 szt
10 zł/szt
3 zł/szt
60 rg
C
80 szt
8 zł/szt
3 zł/szt
40 rg
SUMA
 
 
 
120 rg
wnk wydz. = K. wydz. / ilość rg
wnk…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz