Analiza finansowa przedsiębiorstw

note /search

Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania - analiza wskaźnikowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 826
Wyświetleń: 6307

Elementy składowe sprawozdania finansowego: rachunek wyników bilans przepływy pieniężne informacja dodatkowa sprawozdanie zarządu z działalności Analiza pionowa - czyli struktury, gdzie razem aktywa stanowią 100 % (dotyczy bilansu i rachunku wyników) Analiza pozioma - to majątek i źródła jego...

Analiza finansowa przedsiębiorstw - Bilans

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1799

Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna a...

Analiza finansowa przedsiębiorstw - budżetowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Budżetowanie jest formą planowania krótkookresowego (rok, miesiąc, kwartał). Budżet jest wyrażaniem w jednostkach ilościowych i wartościowych planem przydzielonym określonym jednostkom wewnętrznym...

Płynność finansowa - Analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2394

ISTOTA OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Ocena płynności finansowej jest to istotne kryterium w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Płynność jest rozumiana jako : Pozytywny stan środków płatniczych - przedsiębiorstwo posiada płynność finansową gdy występuje pozytywny stan środków płatniczych W...

Pokrycie finansowe - Analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

Celem głównym projektu jest określenie działań marketingowych polegających na zwiększeniu sprzedaży na przykładzie fikcyjnej kwiaciarni „ Świat Róż'' Czynsz: dziennie:100,00 Schemat rozmieszczenia asortymentu: Asortyment: Kwiaty doniczkowe - róże karłowate, herbaciane, czerwone, białe - cena

Próg rentowności - analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2065

Próg rentowności Relacja między sprzedażą, kosztami i zyskiem jest jednym z ważniejszych powiązań zachodzących między wielkościami związanymi z działalnością firmy. Jedną z metod badania tych powiązań jest analiza progu rentowności, BEP (ang. Break Even Point). Jest to metoda może prymitywna, ze ...

Rentowność przedsiębiorstwa - Zysk ekonomiczny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1813

Na czym polega rentowność przedsiębiorstwa i jak ją mierzymy? Celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych, które sprowadzić można do maksymalizacji zysku. Istotne jest, więc posiadanie mierników, które informowałyby, w jakiej mierze cel ten jest w przedsiębiorstwi...

Sprawozdanie finansowe - analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY Dla kogo są sporządzane i w jakim celu? akcjonariusze (udziałowcy - właściciele) kredytodawcy (banki) menedżerowie Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa bilans rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Bilans Stanowi zestawienie...

Analiza finansowa. Ewidencja i rozliczenie kosztów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rachunek kosztów - zespół czynności zmierzających do ustalenia, wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów pracy i dóbr.Koszt - to wyrażona w pieniądzu wartość pracy żywej i uprzedmiotowionej, zużytej na wy-tworzenie wyrobu lub świadczenie usługi. N...