Rachunek kosztów funkcje - strona 171

Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dariusz Piotrowski
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 6594

może być poprzedzona wypłatą zaliczki na poczet dywidendy. Dywidenda w formie gotówkowej trafia na rachunek inwestora...

Rachunkowość 2008/2009

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Rachunkowość
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3801

. Z rachunku bankowego zapłacono podatek od nieruchomości 500 27. Rozliczono koszt podatku od nieruchomości...

Sprawozdania Finansowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190

przygotowywanego przez przedsiębiorstwo; Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu rachunku zysków i strat...

Planowania strategiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1498

- koszty proporcjonalne - pokrycie finansowe - sprzedaż w pieniądzu - należności, zapasy, zobowiązania...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji W strukturze wydatków zwiększył się udział...

Monopol - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2478

: jednostkowy zysk, koszt jednostkowy, wielkość utargu przeciętnego. Przy założeniu, że funkcja kosztów...