Ręka Boga

Funkcje i celowość cudu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

świętością, by widać było po nim, że jest narzędziem w ręku Boga. Odbiorca - postawa zaufania, zawierzenia...

Dokumenty o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Waldemar Linke
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

w tym kierunku. Człowiek nie jest już nazwany tylko narzędziem, ale orgagonem (żywym narzędziem, np. ręką) Boga...

Filozofia a religia - Teoria intelektu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

. Bóg działa za nas, człowiek jest narzędziem w rękach Boga. Nie ma związków stałych między rzeczami...

Teologia pastoralna - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

, prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując sprawia, że rzeczy...

św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2352

, ale może też być narzędziem w ręku Boga, by ukarać grzesznych; zasadą jest poddanie się i współpraca z władzą...

Autonomia rzeczywistości ziemskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Franciszek Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

, prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując sprawia, że rzeczy...