Równoległościan - strona 5

Podstawowe wiadomości o wektorach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

jest skalarem. W interpretacji geometrycznej iloczyn mieszany jest równy liczbowo objętości równoległościanu...

Matematyczne metody fizyki wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Lenda
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3094

równoległościanu. Współrzędne wektora w dwóch różnych układach współrzędnych...

Fizyka ciała stałego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

kierunkach Równoległościan nosi zbudowany nazwę na sieci translacyjnej wektorach a,b,c Bravis’ego. stanowi...

Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3108

elementarnych. Równoległościany stanowiące podstawowe parametry sieci są nazywane elementarnymi komórkami...

Materiały budowlane wykłady prezentacje

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Jacek Halbiniak
 • Materiały budowlane
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4004

, który nie jest prostokątnym równoległościanem. Element uzupełniający – element o kształcie dostosowanym do spełnienia...