Równoleżnik - strona 9

Układ geocentryczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

jako linie proste wzajemnie równoległe, tworzące wraz z równoleżnikami prostokątną siatkę (kilometrową...

Wykład - Granice państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

• astronomiczny, gdy pokrywają się z południkiem lub równoleżnikiem geograficznym Dawniejszy podział na granice...

Kartografia- pytania egzamin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Kartografia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1260

1. Obliczenie długości łuku południka i równoleżnika na elipsoidzie ziemskiej 2. Przekroje normalne...

Trójkąt sferoidalny i sferyczny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Kartografia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1239

, nie leżące na tym samym południku i równoleżniku, to wtedy łącząc te punkty otrzymamy trójkąt. Gdy odległości...

Geometria elipsoidy obrotowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1603

równoleżnika punktu P. Z tego trójkąta można wyznaczyć r jako: , gdzie a - duża półoś elipsoidy Dla punktów...

Mapy i odwzorowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Spallek
 • Kartografia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 980

południków i równoleżników, względem których określane jest położenie punktu na powierzchni kuli...

Wykład - wojna w Korei

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

zbrojnych Półwysep Koreański został niefor­malnie podzielony na dwie części wzdłuż 38. równoleżnika - część...

Wykład - Czynniki klimatotwórcze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

Paryż Londyn Amsterdam Praga Lwow Kijow Wankuwer Kłebek Ułan bator. Dla tego samego równoleżnika wokół...

Ameryka Północna-plan wykładów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ameryka Północna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

na północy - około 6400km; wzdłuż 40 równoleżnika (środek kontynentu) - 4300km; na międzymorzu Tehuantepec...

Wykład - cywilizacje prekolumbijskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1197

równoleżnika: Jukatan, Honduras, Gwatemala, Salwador. - Po roku 2000 p.n.e. rozwój rolnictwa, hodowla kukurydzy...