Równanie falowe - strona 4

Ćwiczenia - Ruch falowy

  • Politechnika Śląska
  • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

i równanie falowe, które ona spełnia. Jaki jest sens fizyczny  ? Od czego zależy prędkość fali mechanicznej...

światłowody - wstęp

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

mo na uzyskać równania falowe Helmholza: 2 → δ E ∇ E = µ ⋅ε δ t2 2 → 2 → δ H ; ∇ H = µ ⋅ε δ t2 2...

Zestawy zadań i ich rozwiązania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

) . Dla jakich wartości a i b spełnione będzie równanie falowe? Jaki wymiar mają te parametry? Wyznaczyć pole...

światłowody - opracowanie zaganień

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Sergiusz Zbigniew Patela
  • Technika światłowodowa i fotonika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

charakteryzujące materiał ε i μ Równania falowe to równania różniczkowe opisujące zachowanie się fali...