Różniczka zupełna - strona 8

Rachunek błędów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022

obciążona będzie wielkość y, oblicza się metodami: Przyrostów: Różniczki zupełnej: Błąd względny dla obu...

Prawo Boltzmana-sprawozdanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

temperatury, - błąd ΔlogT obliczono za pomocą różniczki zupełnej, - błąd ΔlogI obliczono za pomocą różniczki...

Wykład - izoterma adsorpcji Gibbsa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1953

nadmiaru powierzchniowego obliczono metodą różniczki zupełnej: Ostatecznie graniczna wartość nadmiaru...

Izoterma adsorpcji Gibbsa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1414

za pomocą metody różniczki zupełnej. tα dla n-2 stopni swobody i dla α=0,05; tα= 2,776 Δmax= 6,1*10-8 max...