Różniczka zupełna - strona 9

Zasady termodynamiki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • ks. dr Robert Nemś
 • Termodynamika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

+ pdV [J] (7) gdzie dU - różniczka zupełna, dQ i dL - różniczkowe wyrażenia liniowe Ciepło dostarczane...

Bilanse reaktorów chemicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

: Technologia chemiczna, sem. 2012/2013 42. Związek pomiędzy różniczką zupełną entropii a różniczkowym ciepłem...

Równowaga w płynach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

/∂z)dz . Prawa strona zależności (9) jest różniczką zupełną dp, co można zapisać to krócej: Zależność (10...

Wektor przemieszczenia - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

po i przed odkształceniem - różniczka zupełna i, j =1, 2, 3 macierz stanu odkształcenia ( II rzędu, symetryczna ) Macierz...

Tensometr - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2100

, charakteryzujący się liniową zależnością zmiany oporu od odkształcenia różniczka zupełna / : R różnica skończona...

Wyznaczanie ładunku własciwego

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

: gdzie : przyjmujemy więc Błąd wartości e/m obliczamy za pomocą różniczki zupełnej . Po przekształceniach otrzymujemy...