Różniczka zupełna - strona 12

Sprawozdanie - promieniowanie gamma

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

opisanych powyżej Układ pomiarowy Wyniki Za pomocą metody różniczki zupełnej wyznaczono współczynnik...

Potencjały termodynamiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

objętościowa, różniczka zupełna energii wewnętrznej opisana jest zależnością podaną przez Gibbsa: (I.4.41...

Przemiany - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1946

=dq+df=dh-v*dp. W wyprowadzonych równaniach występują różniczki zupełne du,d,dv oraz tzw. wyr.Pfaffa...

Promieniowanie gamma - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

) wyliczyliśmy na podstawie metody różniczki zupełnej gdzie otrzymaliśmy wzór, że Δln(N)= ΔN/N Z metody...

Próba udarności - laboratorium

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1589

; b = 0,1 mm Do oszacowania dokładności używam różniczki zupełnej w postaci : czyli : próbka nr1 (KC...